Bestyrelsen Flade Vandværk:
Formand, Flemming Worm 97 74 05 18 22 36 79 85 wimse@it.dk
Ledningsbestyrer, Søren Zacho 20 14 91 20 hr.zacho@gmail.dk
Driftsleder 1, Guido Ehinger 97 74 04 65 21 46 19 82 guido@lightwalker.dk
Driftsleder 2, Stig Odgaard 96 70 81 00 61 67 66 27 stigodgaard@cool.dk
Kasserer, Jens Peter Zacho 97 74 01 60 30 66 11 48 jp.zacho@post.tele.dk

Formål med beredskabsplanen

Denne beredskabsplan har til formål at kunne hjælpe vandværkets bestyrelse, hjælpere og teknikere i en krisesituation, så forbrugerne sikres og informeres bedst muligt i tilfælde af svigtende drikkevandsforsyning, hvad enten det drejer sig om manglende vand, eller vand, der er eller kan blive sundhedsskadeligt