Bestyrelsen:

Formand:

Jesper Köster Boll

Tlf: 26361392

Næstformand:

Troels Odgaard

Tlf. 28740426

Kasserer:

Rasmus Boll Pedersen

Tlf. 60177400

Menig medlem:

Emil Jacobsen

Mathias Mejlgaard