Himmel og skyer 005

>I gamle dage gik der en mand og en kone en dag fra Hanstholm [i Sejerslev sogn] til Flade kirke til alters, men den gang de kom til kilden, begyndte konen at ræppe, hvilket viste, at hun havde spist på denne dag i steden for at holde stræng faste. Herover harmedes manden og begyndte at mundes med hende, og så stak han konen ihjel og bag efter sig selv, og det var netop på den lille firkantede plads vest for kilden, som fik navn efter ham. Kilden er opfyldt med sten og næsten tilgroet (1855). Lidt vesten for den, næppe to alen, er der en firkantet ophojning på en tre alen i gjennemsnit, kaldet Graven, som tilligemed kilden ligger på en storre forhojning af en 12 alens længde og 8 alens bredde. Da syge kom hertil for en 40 år siden st. Hans aften, lå de rundt omkring på den yderste rand, fik 1, 2, 3 glas vand af kilden af en gammel kone, der ejede den, og for hvert glas kastede en sten hen på graven i Jesu navn. Alle disse sten ligger nu neden for kilden og i den. Vandet er urent, og græsset gror inden i Mærgolskjælde. — På tryk kaldes stedet Margretes kilde, men bønderne kjender og bruger ikke dette navn, og de har ej heller flere kilder.«1)

»Der var en mand, der hed Mærgård, og hans kone og han de fulgtes ad fra kirke og hjem, de skulde have boet nede ved, hvor Povl Smed nu boer. $å kom der en bitte krumme strid imellem dem, og han kom til at give hende et slag, så blodet kom af hende, og hun døde af det. Han tog nu af blodet og skrev i hendes salmebog, og så tog han sig selv af med livet. Så finder folk dem der begge to, og de begrov dem på pladsen. Ved enden af den grav er det, Mærgårds kilde udspringer. Folk valfarter til den st. Hans aften, for der var lægedom ved den. Når de fik drukket af kilden, skulde de ligge på den grav og sove.«2)

Ved Flade har vi altså både Kilde og Grav. På Graven skal de syge Kildegæster sove, når de har drukket af Vandet. Endvidere beretter Sagnet, at de syge i Jesu Navn kastede en Sten hen på Mergols Grav. Stenkastet, der også er et Træk af religionshistorisk Interesse, skal kortelig omtales.

Fra de forskelligste Lande og fra meget gamle Tider kendes Skikken at kaste Sten (nogle Steder: Pinde eller Græstørv) på det Sted, hvor et Menneske har lidt en ulykkelig og voldsom Død (ved Overfald, Slagsmål, Kulde, Henrettelse el. lign.). Efterhånden kunde der så på Stedet ophobe sig en hel Dynge Sten, idet ethvert Menneske, som kom forbi Dyngen, følte det som sin Pligt at øge denne med en Sten; en Skik, der har holdt sig til vore Dage enkelte Steder i Danmark.

Stenkastet er en Offerskik, idet man ved at ofre en Sten vilde værne den ulykkelig døde mod at gå igen. Stenkast-Skikken er altså et Værn mod Gengangeri. Ifølge Folketroen kunde et Menneske nemlig ikke få Fred i Graven, hvis det mistede Livet på et uventet Tidspunkt på voldsom Måde. Blev Liget så tilmed begravet på Ugerningsstedet, som Sagnene ofte beretter det — i uviet Jord — eller måske slet ikke ordentlig begravet, så gjaldt det om, at de levende gjorde, hvad de evnede, for at den døde kunde hvile i Fred. Derfor kastedes Sten (Pinde, Græstørv) hen på Drabsstedet, for at Liget kunde blive — om man så må sige — »symbolsk begravet«

Leave a comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *