januvia cost walgreens http://visitheviz.hu/how-much-does-ranitidine-cost/ Himmel og skyer 005

>I gamle dage gik der en mand og en kone en dag fra Hanstholm [i Sejerslev sogn] til Flade kirke til alters, men den gang de kom til kilden, begyndte konen at rA�ppe, hvilket viste, at hun havde spist pA? denne dag i steden for at holde strA�ng faste. Herover harmedes manden og begyndte at mundes med hende, og sA? stak han konen ihjel og bag efter sig selv, og det var netop pA? den lille firkantede plads vest for kilden, som fik navn efter ham. Kilden er opfyldt med sten og nA�sten tilgroet (1855). Lidt vesten for den, nA�ppe to alen, er der en firkantet ophojning pA? en tre alen i gjennemsnit, kaldet Graven, som tilligemed kilden ligger pA? en storre forhojning af en 12 alens lA�ngde og 8 alens bredde. Da syge kom hertil for en 40 A?r siden st. Hans aften, lA? de rundt omkring pA? den yderste rand, fik 1, 2, 3 glas vand af kilden af en gammel kone, der ejede den, og for hvert glas kastede en sten hen pA? graven i Jesu navn. Alle disse sten ligger nu neden for kilden og i den. Vandet er urent, og grA�sset gror inden i MA�rgolskjA�lde. a�� PA? tryk kaldes stedet Margretes kilde, men bA?nderne kjender og bruger ikke dette navn, og de har ej heller flere kilder.A�1)

A�Der var en mand, der hed MA�rgA?rd, og hans kone og han de fulgtes ad fra kirke og hjem, de skulde have boet nede ved, hvor Povl Smed nu boer. $A? kom der en bitte krumme strid imellem dem, og han kom til at give hende et slag, sA? blodet kom af hende, og hun dA?de af det. Han tog nu af blodet og skrev i hendes salmebog, og sA? tog han sig selv af med livet. SA? finder folk dem der begge to, og de begrov dem pA? pladsen. Ved enden af den grav er det, MA�rgA?rds kilde udspringer. Folk valfarter til den st. Hans aften, for der var lA�gedom ved den. NA?r de fik drukket af kilden, skulde de ligge pA? den grav og sove.A�2 http://braspelsajter.com/order-artane-for-dystonia/ )

Ved Flade har vi altsA? bA?de Kilde og Grav. PA? Graven skal de syge KildegA�ster sove, nA?r de har drukket af Vandet. Endvidere beretter Sagnet, at de syge i Jesu Navn kastede en Sten hen pA? Mergols Grav. Stenkastet, der ogsA? er et TrA�k af religionshistorisk Interesse, skal kortelig omtales.

Fra de forskelligste Lande og fra meget gamle Tider kendes Skikken at kaste Sten (nogle Steder: Pinde eller GrA�stA?rv) pA? det Sted, hvor et Menneske har lidt en ulykkelig og voldsom DA?d (ved Overfald, SlagsmA?l, Kulde, Henrettelse el. lign.). EfterhA?nden kunde der sA? pA? Stedet ophobe sig en hel Dynge Sten, idet ethvert Menneske, som kom forbi Dyngen, fA?lte det som sin Pligt at A?ge denne med en Sten; en Skik, der har holdt sig til vore Dage enkelte Steder i Danmark.

Stenkastet er en Offerskik, idet man ved at ofre en Sten vilde vA�rne den ulykkelig dA?de mod at gA? igen. Stenkast-Skikken er altsA? et VA�rn mod Gengangeri. IfA?lge Folketroen kunde et Menneske nemlig ikke fA? Fred i Graven, hvis det mistede Livet pA? et uventet Tidspunkt pA? voldsom MA?de. Blev Liget sA? tilmed begravet pA? Ugerningsstedet, som Sagnene ofte beretter det a�� i uviet Jord a�� eller mA?ske slet ikke ordentlig begravet, sA? gjaldt det om, at de levende gjorde, hvad de evnede, for at den dA?de kunde hvile i Fred. Derfor kastedes Sten (Pinde, GrA�stA?rv) hen pA? Drabsstedet, for at Liget kunde blive a�� om man sA? mA? sige a�� A�symbolsk begravetA� purchase coumadin

Leave a comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.