Bestyrelsen Flade Vandværk:
Formand, Flemming Worm 97 74 05 18 22 36 79 85 wimse@it.dk
Ledningsbestyrer, Søren Zacho 20 14 91 20 hr.zacho@gmail.dk
Driftsleder 1, Guido Ehinger 97 74 04 65 21 46 19 82 guido@lightwalker.dk
Driftsleder 2, Stig Odgaard 96 70 81 00 61 67 66 27 stigodgaard@cool.dk
Kasserer, Jens Peter Zacho 97 74 01 60 30 66 11 48 jp.zacho@post.tele.dk

Formål med beredskabsplanen

Denne beredskabsplan har til formål at kunne hjælpe vandværkets bestyrelse, hjælpere og teknikere i en krisesituation, så forbrugerne sikres og informeres bedst muligt i tilfælde af svigtende drikkevandsforsyning, hvad enten det drejer sig om manglende vand, eller vand, der er eller kan blive sundhedsskadeligt

Om kort tid kommer du til at kunne downloade beredskabsplanen her.