Fra Flade Købmandshandel til Agora

Flade _Agora

Den gode idé

Genindretning af den nyligt konkursramte købmandshandel i Flade til en Agora. En Agora er det græsk, antikke navn for et samlingssted indenfor sport, kunst, spiritualitet, handel og politik for byen og oplandet. Agoraen skal huse både motionsrum, billiard, dart, delebil, løbende galleri og kunstudstillinger, datastue, vareudsalg fra indkøbsforeningen, bystue, køkkenalrum, langbord, værksted, wifi hotspot og mødelokale. Der skal også være åben for turister på givne tidspunkter. I Flade er der mange ældre, der ikke har bil. Skolebussen kommer kun forbi 2 gange i hverdagene. Der er potentiale for konsultationer fra frisør, fod- og fysioterapeut, tandlæge eller læge.

Projektets fysiske rammer

Købmandsbutikken ligger centralt i byen. Der er gode parkeringsforhold og udenomsarealer – just renoveret i forbindelse med landsbyudvikling på Mors.
Selve bygningen fortæller en historie om en købmand, der startede i 70’erne- og ser ud derefter. Indgangen er med et stort vindusparti og ellers er der kun ganske få vinduer. Taget er med et lille hæld. Der er fliser i hele bygningen og den fremstår i fin stand. Bygningen rummer et stort lokale på ca. 180 kvm, samt lager på ca. 40 kvm., et kontor, et fyrrum samt toilet der trænger til modernisering. Alt i i alt, et godt potentiale til formålet.

Det søger vi støtte til

Vi vil gerne skabe et samlingspunkt for morgendagens landsby på nordmors. Meget af arbejdet kan vi fladeborgere selv gøre, men noget skal også gøres af fagfolk.
Vi skal igang med de første skridt i omdannelsen fra 70.er købmandsbutik til Agora. Derfor søger vi om støtte til hele arbejdsprocessen med indsættelse af vinduer i bygningen. Da der ikke et noget køkken, søger vi om materialer til et køkken og om materialer til renovering af badeværelset der lægges sammen med fyrrummet. Varmekilden er et oliefyr, derfor søger vi også om støtte til etablering af en varmepumpe og en varmtvandsbeholder samt en brændeovn i hyggestuen.

Organisering af projektet og involvering af frivillige

Alle der bor i Flade er automatisk medlem af Beborforeningen. Det er beborforeningen der er initiativtager og bygherre i dette projekt. Bestyrelsen er på 6 personer og der er ca. 20 personer i udenomsgrupper. Derudover er der mange tilkendegivelser om vilje til samskabelse. Agoraen er for alle byens nuværende og kommende aktiviteter. Vi er ca. 200 indbygger, vi har et rigt foreningsliv med læsegruppe, kort-, gå- og ældreklub, andelsindkøbs-, borger- og idrætsforening, hjemmeside-, revy og forsamlingshus-gruppe mm..

Relationen til lokalsamfundet

I de sidste år har vi mest oplevet lukninger, konkurser og huse der ikke kan sælges. Omdannelsen fra 70er købmandbutik til Agora er en arbejdsproces, som vi i byen vil bruge positivt: vi kunne kalde det “city-building”. Agoraen er allerede en succes og vi oplever, at mange gerne vil være med, og at der støttes op om initiativet med det, som hver især vil kunne bidrage med.

billeder-jub

Leave a comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *